Strojništvo in Gradbeništvo

Program jeklenih konstrukcij, hal in dvigal

Idejni projekti, projekti za izvedbo, projekti izvedenih del in sama izvedba:

• Antenski, reklamni in specialni  stolpi in nosilci
• Nadstreški in hale:
– industrijskih pogonov, trgovin in ostalo
• Dvigala in tovorna dvigala:
– mostne
– konzolne
– portalne
– monoreli
• Trakasti transporterji
• Specialno razvojno projektiranje in sama izvedba