O nas

Več kot 15 let podjetje SAING sodeluje na realizaciji različnih projektov na področju akustike, protihrupne zaščite in akustike prostorov, doma in v tujini. Raziskovanje in projektiranje različne problematike. Prizadevamo se da bi dela bila izvedena vrhunsko in v roku. Vsak projekt in problem je različen, kar nam je dodatni izziv in maksimalno prilagajamo zahtevam strank.

Predmet delovanja

– strokovni posli zaščite življenjskega okolja: posli v zvezi z stanjem življenjskega okolja sledenje stanja (monitoring), poslovi izdelave strokovnih podlag in elaboratov zaščite okolja, poslovi strokovne priprave in izdelave študije vplivov na okolje
– strokovni posli protihrupne zaščite
– proizvodnja opreme za zvočno izolacijo
– meritve zvoka ( hrupa) in vibracij
– meritve parametrov delovnega okolja: hrup, osvetlitev, mikroklima, kemijska škodljivost
– projektiranje, izvedbe in nadzor nad vgradnjo sistemov tehnične zaščite
– specialni projekti in izvedbe v strojništvu, gradbeništvu, elektrotehnici in akustiki
– strokovni posli prostorne ureditve
– projektiranje, gradnja, uporaba in podiranje zgradb
– nadzor nad gradnjo
– inžinjering in ostali prijektni detalji
– nakup in prodaja robe in nudenje uslug v trgovini na domačem in tujem tržišču
– zastopanje tujih in pravnih oseb v prometu roba i usluga
– promidžba (reklama i propaganda)
– pružanje usluga informacijskog društva