O nama

Preko 15 godina SAING sudjeluje na realizaciji raznih projekata iz domena šire akustike, zaštite od buke i prostorne akustike, diljem zemlje i izvan nje. Istražujići i projektirajući različite situacijske probleme, trudimo se da svi radovi budi izvedeni vrhunski i na vrijeme. Svaki problem i projekt je različit, a mi se uvijek nastojimo maksimalno prilagoditi svim zahtjevima klijenata.

Predmet poslovanja
– stručni poslovi zaštite okoliša: poslovi u vezi sa praćenjem stanja okoliša (monitoring), poslovi izrade stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša, poslovi stručne pripreme i izrade studije utjecaja na okoliš
– stručni poslovi zaštite od buke
– proizvodnja opreme za zvučnu izolaciju
–  mjerenje zvuka i vibracija
– mjerenje parametra radne okoline: buka, osvijetljenost, mikroklima, kemijske štetnosti
– projektiranje, izvođenje i nadzor nad ugradnjim sustava tehničke zaštite
– specijalni projekti i izvedbe u strojartsvu, građevinarstvu, elektrotehnici i akustici
– stručni poslovi prostornog uređenja
– projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
– nadzor nad gradnjom
– inžinjering i ostale projektne djelatnosti
– kupnja i prodaja robe i pružanje usluga u trgovini na domaćem i /ili inozemnom tržištu
– zastupanje stranih i pravnih osoba u prometu roba i usluga
– promidžba (reklama i propaganda)
– pružanje usluga informacijskog društva