Apsorpciono izolacioni paneli

Izbor apsorpciono izolacionih panela:

  • Paneli 600×2000 SA-75 
  • Paneli 500×2000 SA-52 i SA-51 NOVO!
  • Paneli 500×2000 SA-26

Naša preporuka

Program novih apsorpcionih panela SA-52 i SA-51
– Površinski sloj-sitnozrnata apsorpciona tvrda površina
– Izrada na posebnom stolu
– Mogućnost izbora nekoliko površinskih nijansi
– Pogodno za velike hale i sportske dvorane
– Površina otporna na udarce lopte i sl.
SA-51 sendvič ploča sa apsor.obojanom površinom, asr ~1 (500 Hz)

Primjer:
SA-26 ploča sa apsor. tvrdom površinom, ima αsr ~0,5 (500 Hz)
SA-52 sendvič ploča sa apsor. tvrdom površinom, imaαsr ~0,9÷1,1